ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ


Το γυαλί έχει μπει στη ζωή μας εδώ και 5.000 χρόνια. Χρησιμοποιήθηκε από παλιά ως υλικό συσκευασίας, στις κατασκευές, σε πολυάριθμες καθημερινές χρήσεις. Τα τζάμια στο Μεσαίωνα αποτελούσαν σύμβολα πλούτου και δύναμης, αφού υπήρχαν μόνο στα σπίτια των πλουσίων. Σήμερα ωστόσο το γυαλί χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές και διαφορετικές χρήσεις, στη διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων, στη βιομηχανία ποτών, στην παραγωγή ενέργειας, κλπ.

Το γυαλί έχει τη μοναδική διπλή ιδιότητα, εξαιρετικά χρήσιμη στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα μείωσης των απορριμμάτων: μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για τη συσκευασία ενός προϊόντος και να ανακυκλωθεί –αν φθαρεί ή σπάσει- απεριόριστες φορές. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να μηδενίσουμε τα απορρίμματα συσκευασίας από γυαλί γενικεύοντας την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των γυάλινων μπουκαλιών και βάζων.

Η ανακύκλωση γυαλιού βοήθησε στην ανάπτυξη ενός νέου οικονομικού τομέα και νέας τεχνολογίας. Η συλλογή, η μεταφορά και η επεξεργασία του γυαλιού που προορίζεται για ανακύκλωση δημιούργησαν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 650.000 σημεία συλλογής γυαλιού σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους των χωρών της Ε.Ε.. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργούν περίπου 100 μονάδες που σχετίζονται με την επεξεργασία του χρησιμοποιημένου γυαλιού.