ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΟΥ

 

Το γυαλί παρασκευάζεται από άμμο, σόδα και ασβεστόλιθο, υλικά που βρίσκονται στη φύση. Τα υλικά αυτά αναμιγνύονται και εκτίθενται σε υψηλή θερμοκρασία (1700oC) οπότε και λιώνουν παράγοντας ένα καυτό υγρό. Στη συνέχεια το υγρό αυτό οδηγείται σε καλούπια ανάλογα με το προϊόν που θέλουμε να παραχθεί (υαλοπίνακες, ποτήρια, μπουκάλια, κλπ.) και ψύχεται με παγωμένο αέρα κατά την εισαγωγή του στα καλούπια.